top of page

Atenció a les Persones

La intervenció socioeducativa és la nostra opció per tal d’acompanyar les persones a construir noves realitats. És a partir d’aquesta premisa que dissenyem les accions d’atenció a les persones. El nostre equip multidisciplicar adapta la intervenció, la metodologia i el desenvolupament dels serveis a les necessitats específiques de cada moment.

En aquest sentit oferim els nostres serveis d’acció social a diferents organitzacions com son l’Administració Pública, Empreses i Organitzacions Socials. 

Ens adrecem a:

Persones grans    

Persones amb diversitat funcional    

Persones nouvingudes      

Persones que pateixen Violència Masclista            

Famílies      

Infants i joves                   

Petita infància            

Actualment estem desenvolupant:  

  • Serveis d’atenció i informació sobre igualtat de gènere i diversitat sexual 

  • Serveis d’atenció a dones víctimes de Violència Masclista individual i grupal

  • Tallers variats adreçats a persones amb diversitat funcional i persones grans

  • Serveis d’acompanyament a famílies amb vulnerabilitat social 

  • Serveis d’acompanyament educatiu a infants i joves 

  • Serveis d’acollida de persones nouvingudes

bottom of page