top of page

Igualtat i Cohesió Social

Vivim en una societat plural i canviant, que genera situacions de vida diverses i noves necessitats socials. Per poder treure’n profit col·lectiu hem de vetllar per que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats d’accedir als recursos i serveis que milloraran el seu benestar. La igualtat és la base de les nostres accions. 

Un pas més és treballar per la convivència, la cohesió i el compartir des del respecte mutu. 

Des de l’entitat compartim els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a punt de partida per al nostre dia a dia.

bottom of page