top of page

Què    fem actualment


Els serveis que gestionem en l'actualitat son:


- Centre de Recursos i Documentació de les Dones.
- Grups d'ajuda Mútua per a dones que han patit maltractaments.
- Grups de Creixement Personal.
- Serveis de guarda d'infant de 0 a 12 anys.
- Formació especialitzada sobre Coeducació, LGTBIQ i Prevenció de la Violència a les
escoles i instituts; adreçada a infància, adolescència, famílies i equips docents.
- Tallers de manualitats per a persones amb diversitat funcional.
- Tallers de manualitats adreçats a la gent gran.
- Club de Lectura Fàcil per a persones amb diversitat funcional.
- Serveis de suport socioeducatiu a infants i joves en situació de risc de primària i ESO.
- Servei d'acompanyament a famílies amb infants de 0 a 3 anys pel que fa a la criança i
la parentalitat positiva.
- Gestió de casals municipals de la gent gran i acompanyament a les entitats que en
formen part.

-Gestió de l'espai de bar del Casal de barri Marianao

-Cursos d'infòrmatica i noves tecnologies per a gent gran

-Tallers per treballar la coeducació, cooperació i la competivitat sana a través del joc de taula. 

bottom of page